Life Support Addiction


Somewhere along the line we lost
Individuality paid the cost
Close enough to inhale the security
But as always too far away
We breed upon culture sickness
And we made this rule into our own
Silently sedated
Our minds fly out the window
Our emotions suffocate
Suppress the essence of living
Your beautiful independent Fridaynight dress
Wash away the fear and insecurity
This substitute kills the freedom
And cuts the wounds wide open
A glimpse caught the sense
And now you're content in slowly fading
The familiar escape
The alternative to nothing
Reminded to die -
Life support addiction
Watch your love
Slip through your handsCaptcha
Liedje Refused Life Support Addiction is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Life Support Addictionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Refused Life Support Addiction downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Life Support Addiction in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.