Songtekst van Regine Velasquez: Ill Never Love This Way Again

Ill Never Love This Way Again


You looked inside my fantasies
And made each one come true
Something no one else
Had ever found a way to do
I've kept the mem'ries one by one
Since you took me in
And I know I'll never love this way again

CHORUS:
I know I'll never love this way again
So I keep holdin' on
Before the good is gone
I know I'll never love this way again
Hold on, hold on, hold on

A fool will lose tomorrow
Reachin' back for yesterday
I won't turn my head in sorrow
If you should go away
I'll stand here and remember
Just how good it's been
And I know I'll never love this way again

CHORUS:
I know I'll never love this way again
So I keep holdin' on
Before the good is gone
I know I'll never love this way again
Hold on, hold on, hold on

(Instrumental)

I know I'll never love this way again
So I keep holdin' on
Before the good is gone
I know I'll never love this way again
Hold on, hold on

I know I'll never love this way again
So I keep holdin' on
Before the good is gone
I know I'll never love this way again
Hold on, hold on

I'll never love this way againCaptcha
Liedje Regine Velasquez Ill Never Love This Way Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ill Never Love This Way Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Regine Velasquez Ill Never Love This Way Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ill Never Love This Way Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.