Songtekst van Regine Velasquez: I Don't Wanna Miss A Thing

I Don't Wanna Miss A Thing


I could stay awake just to hear you breathing
Watch you smile while you are sleeping
While you're far away and dreaming

I could spend my life in this sweet surrender
I could stay lost in this moment forever
Where every moment spent with you
Is a moment of treasure

[Chorus]

I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall sleep
Cause I miss you babe and I don't wanna miss a thing
Cause even when I dream of you, the sweetest dreams would never do
Cause I miss you babe and I don't wanna miss a thing

Lying close to you,
Feeling you're heart beating
And I wonder what you're dreamin,
Wondrin' if it's me you're seeing

And then I'd kiss your eyes
And thank God were together
I just wanna stay with you
In this momment forever, forever and ever

[Repeat chorus]

I don't wanna close my eyes I don't wanna fall asleep
Cause I miss you babe and I don't wanna miss a thing

I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep
Cause I miss you babe and I don't wanna miss a thing
Cause even when I dream of you, the sweetest dreams would never do
I'd still miss you babe and I don't wanna miss a thing ehhahhhehahh
I'd still miss you babe and I don't wanna miss a thing

The sweetest dreams would never do I'd still miss you babe
And I don't wanna miss a thing
I don't wanna miss a thing
I don't wanna miss a thing
I don't wanna miss a thing!Captcha
Liedje Regine Velasquez I Don't Wanna Miss A Thing is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Don't Wanna Miss A Thingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Regine Velasquez I Don't Wanna Miss A Thing downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Don't Wanna Miss A Thing in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.