Songtekst van Regine Velasquez: What Kind of Fool Am I

What Kind of Fool Am I


What kind of fool am I
Who never fall in love
It seems that I'm the only one
That I have been thinking of
What kind of mind is this
An empty Shell,
A lonely cell,
In which, an empty heart must dwell
What kind of clown am I?
What do I know of life?
Why can't I cast away this mask of clay
And live my life
Why can't I fall in love
Like any other girl
And maybe the I'll know
What kind of fool I am?
What kind of lips are these?
That lie with every kiss
That whisper empty words of love
That left me alone like this
Why can't I fall in love
Like any other girl
And maybe then I'll know
What kind of fool am ICaptcha
Liedje Regine Velasquez What Kind of Fool Am I is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied What Kind of Fool Am Imits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Regine Velasquez What Kind of Fool Am I downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje What Kind of Fool Am I in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.