Afterparty


MC, Nicki, RiRi
After Party

Turn on the lyte, lyte, lyte
Going out at nyte nyte nyte
The feeling is ryte ryte ryte
Feelin fly like a kyte kyte kyte

Get backstage
Oh the food the awesome display
You can come we don't play
Ride or die, leave or stay

Welcome to di after party
We drink vodka if ur thirsty No one over the age of fifty
I got a few tings to make it nifty

Dum dum dum beat
On dis drum drum drum played by me
Nicki, MC, RiRi
O da names amaze me uh

Chorus

Be be beat
After par partyCaptcha
Liedje Rihanna Afterparty is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Afterpartymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rihanna Afterparty downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Afterparty in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.