1980


And it's your only day, do you got all the truth?
Oh you never feel the way you were

I must have seen it, it's so familiar
Oh she looks so familiar
Must have seen it, oh you look so familiar

I must have seen her face before, I fell in love when I was born
Now they hide her with a whisper, it's over

So it goes, never been a better time might as well make it now?

Oh it's your only day & you got all the truth
Oh you'll never feel the way you were
Now it's your only day is it all the truth?
Oh you never feel the way you were

The dead hand of the past only wishes to control your future

I must have seen it, it's so familiar
Oh it looks so familiar
Must have seen it







Captcha
Liedje Rx Bandits 1980 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 1980mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rx Bandits 1980 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 1980 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.