The Safest Place


In my heart
Your love has found
The safest hiding place
Inside is a field
And trees and a lake
Around is a wall
No-one from hell could break
In there you'll shine
In there you will cry
My heart has been a lonely warrior
Who's been to war
So you can be sure
In my heart your love has found
The safest hiding place
Inside is a stream
Around is a wall
No-one from hell could break
In there will shine
The light of heaven's eye
In there you will cry
My heart's been a lonely warrior
Who's been to war
So you can be sure
Your love's in a sacred place
The safest hiding place
My heart has been a lonely warrior before
Who's been to war
So you can be sureCaptcha
Liedje Sade The Safest Place is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Safest Placemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sade The Safest Place downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Safest Place in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.