Stronger Than Life


No weak ones - Life goes on - Here I am - There's no end - This is life
No pussies squeak - When life gets tweaked
Stay straight be strong - Stay tight live long
Stronger than life
Pain creates strength - Motivation the growth of all
Now I'm whole I have all the faith I need
Strength through adversity is mine
Pain creates power it motivates us all
The life you make and what you create
Stronger than life you'll be this I can say for me now
I won't backdown - In your face I'll be
I won't backdown - Stronger than life
All weaknesses gone and I am the one
Living my way
Through time the mind grows strong
Leading my way
No pain - No gain - One way - Full strength
No pain - No gain - One way - Insane
Shaping my world for my own way
Who are you to say anything
No pain - No gain - One way - Full strength
No pain - No gain - One way - Insane
No weak ones - Life goes on - Here I am - There's no end
Stronger than lifeCaptcha
Liedje Sadus Stronger Than Life is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Stronger Than Lifemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sadus Stronger Than Life downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Stronger Than Life in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.