Songtekst van Semisonic: Fascinating New Thing (FNT)

Fascinating New Thing (FNT)


She's got it all worked out in her mind
And you're part of the plan
And you don't have the final word
She's got a long head start on your brain
And your heart is afraif
And you don't get to say you're thinking

Come on make it easy now
Come on make it easy on us all
Come on make it easy now or tears may fall

She's got it all worked out I'm afraid
And your time is arranged
And it's strange but you're feeling fine

(Rock on)Captcha
Liedje Semisonic Fascinating New Thing (FNT) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Fascinating New Thing (FNT)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Semisonic Fascinating New Thing (FNT) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Fascinating New Thing (FNT) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.