Sunday Morning Nightmare


Me dad don't want me coming home late from the disco
And me mum doesn't want me hanging around with the lads
Me brother thinks he looks like John Travolta
And me sister thinks she's Olivia Newton John

It's a Sunday morning nightmare
A Sunday morning nightmare
A Sunday morning nightmare

I've been drinking too many pints of lager
I've been getting into to many bleedin' fights
I came home with sick all down me trousers
I've got lovebites all around me neck

I've got a Sunday morning nightmare
A Sunday morning nightmare
A Sunday morning nightmare

Don't do it, they won't let us do it
Don't do it, they won't let us do it
Don't do it, they won't let us do it
Don't do it, they won't let us do it

I've got a Sunday morning nightmare
A Sunday morning nightmare
A Sunday morning nightmare

Don't tell me dad I've just smashed up his car
And don't tell me mum I've got me bird in the club
Tell my brother not to wear my clothes
And tell me sister to get her boyfriend outta me bed

I've got a Sunday morning nightmare
A Sunday morning nightmare
A Sunday morning nightmare

Don't do it, they won't let us do it
Don't do it, they won't let us do it
Don't do it, they won't let us do it
Don't do it, they won't let us do itCaptcha
Liedje Sham 69 Sunday Morning Nightmare is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sunday Morning Nightmaremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sham 69 Sunday Morning Nightmare downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sunday Morning Nightmare in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.