Hold On


Yes, it's you
You're the one in my life I've known
From the start that it's you I'd spend forever with
So please hold on with me

You know so well that we can't last a day
Without each other
You're all I have and I'm all that's there
To keep you goin'

Chorus:

Hold on, just keep on holdin' on
It may not be for long
Just keep on holdin' on with me

Repeat Chorus

Funny how we both try to show
That we don't really care
But deep inside the thing that matters
Is to have you by my side

Let the tears roll down, that's okay because
Tomorrow no one's goin' away
Just let this be and hold on with me
Hold on with me

Repeat Chorus 4xCaptcha
Liedje Side A Hold On is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hold Onmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Side A Hold On downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hold On in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.