Songtekst van B.B. King: Hold On (I Feel Our Love Is Changing)

Hold On (I Feel Our Love Is Changing)


Turn out the light, sleep won't come
I think about what's going wrong
Lying so close, so alone
Please turn to me, I'm almost gone

Hold on, I feel our love is changing
Hold on, please don't let me disappear
Hold on, there's time to rearrange things
Hold on, I'm not me without you here

Put out your hand, touch desire
Where there's a spark, could be a fire
Open your arms, let me see
If there's still love in you for me

Hold on, I feel our love is changing
Hold on, please don't let me disappear
Hold on, there's time to rearrange things
Hold on, I'm not me without you hereCaptcha
Liedje B.B. King Hold On (I Feel Our Love Is Changing) is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Hold On (I Feel Our Love Is Changing)mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje B.B. King Hold On (I Feel Our Love Is Changing) downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Hold On (I Feel Our Love Is Changing) in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.