Songtekst van Sisters Andrews: Don't Sit Under The Apple Tree

Don't Sit Under The Apple Tree


verse:
I wrote my mother, I wrote my father,
And now I'm writing you too
I'm sure of mother, I'm sure of father,
And now I want to be sure of you
chorus:
Don't sit under the apple tree with anyone else but me,
Anyone else but me, anyone else but me, NO NO NO!
Don't sit under the apple tree with anyone else but me
Till I come marching home
Don't go walking down lovers' lane with anyone else but me,
Anyone else but me, anyone else but me,
Don't go walking down lovers' lane with anyone else but me
Till I come marching home
I just got word from a guy who heard
From the guy next door to me,
That a girl he met just loves to pet,
And it fits you to a "T"
So don't sit under the apple tree with anyone else but me
Till I come marching home
(Last time, last two lines)
Then we'll go arm in arm, and
Sit down under the apple tree,
Baby, just you and me,
When I come marching home
PARODY, GIRL'S REPLY
(sung by Marion Hutton with Glenn Miller Orch)
Don't give out with those lips of yours
To anyone else but me,
Anyone else but me, anyone else but me, No No NO!
Lots of girls on the foreign shores,
You'll have to report to me
When you come marching home
Don't hold anyone on your knee,
You better be true to me,
You better be true to me, you better be true to me
Don't hold anyone on your knee,
You're getting the third degree
When you come marching home
You're on your own where there is no phone,
And I can't keep tab on you
Be fair to me, I'll guarantee
This is one thing that I'll do:
I won't sit under the apple tree with anyone else but you
Till you come marching home
I know the apple tree is reserved for you and me,
And I'll be true till you come marching home
SONG
words & music: Lew Brown/Sam H Stept/Charlie Tobias
copyright: Unknown
sources: Capitol CD D101771
from Universal Pictures "Private Buckaroo"
PARODY
words: Unknown
source: Off-air audiotape
transcribed: DillyCaptcha
Liedje Sisters Andrews Don't Sit Under The Apple Tree is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Don't Sit Under The Apple Treemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sisters Andrews Don't Sit Under The Apple Tree downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Don't Sit Under The Apple Tree in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.