Songtekst van Something For Kate: Subject To Change

Subject To Change


and nothing's coming out
there simply aren't enough words to go around
make it up and write it down
pretend it went unheard
because you don't agree with my use of the word
well i have mine and you have yours
you have yours!
everything i say is nothing
and nothing i say is anything
i'd like to show you what i mean
but i'm sick of talking to your answering machine
the time it takes
for two people like us to communicate
i do not know what i'm trying to say
so i pretend it went unheard
eliminate unwanted words
it's packaged well and
kept secure (x2)
everything i say is nothing
and nothing i say is anything
i'd like to show you what i mean
but i'm sick of talking, sick of talking
i'm sick of talking, sick of talking
i'm sick of, sick of, sick of
i'm sick, i'm sick, i'm sick, i'mCaptcha
Liedje Something For Kate Subject To Change is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Subject To Changemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Something For Kate Subject To Change downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Subject To Change in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.