Beam Me Up


After a mission we'd been flying around
We saw this planet and we went down to the ground
Where and when could we be? - Nobody was sure,
but I had this feeling that I'd been here before
Beam me up
there's no intelligent life
down here where I am
The planet was blue and we could breathe the air
But it tickled my throat; was this a poison sphere
The people were separated into different partitions
Many of them fought a war without any logical missions
Beam me up
there's no intelligent life
down here where I am
The computer now told me that this was 300 years back
So, I suddenly realised this was the place of my birth
In the 20th century, this is a planet called Earth!
Beam me up
there's no intelligent life
down here where I am
Beoordeling: 10/10 - 1 stemmenCaptcha
Liedje S.P.O.C.K Beam Me Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Beam Me Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje S.P.O.C.K Beam Me Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Beam Me Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.