Dera Friend


Dear Friend, what's on your mind
you don't laugh the way you used to
but I've noticed how you cry
Dear friend, I feel so helpless
I see you sit in silence
as you face new pain each day
I feel there's nothing I can do
I know you dont feel pretty
even though you are
but it wasn't your beauty
that found room in my heart

CHORUS
Dear friend, you are so precious, Dear Friend

Dear friend, I'm here for you
I know that you don't talk too much
but we can share this day anew
Dear Friend, please don't feel like your alone
there is someone who is praying
praying for your peace of mind
hoping joy is what you'll find
I know you don't feel weak
even though you are
but it wasn't your strength
that found room in my heart

CHORUS
Dear friend,
you are so precious,
Dear friendCaptcha
Liedje Stacie O'Rico Dera Friend is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Dera Friendmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Stacie O'Rico Dera Friend downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Dera Friend in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.