I Didnt Mean It


When you say those words, those three little words
You're in at the deep end
Give up the night times, give up the high times
Give up the weekend
Give up the chance to be your own man
Let the feeling take over
The only way out is to lie if you can
But you don't have the knack
And you'll go crawling back, saying

I didn't mean it, I didn't mean it
I didn't mean to say what I said when I said I didn't mean it
I didn't mean it, I didn't mean it
I didn't mean to say what I said it was only a game
I didn't mean it, I didn't mean it
I didn't mean to tell you in so many words, I didn't mean it
I felt tied down, my pride down
That I put that lie down
The prize now for you is me

Well I was like you and all I could do was
Give up and surrender
The people can trace what they did in my face
But they're just pretenders
They told me mercenary action today
Is a line as simple and pure
But what if you found you made a mistake
The medicine's worse than the cure
And you'll be back for sure, saying

I didn't mean it, I didn't mean it
I didn't mean to say what I said when I said I didn't mean it
I didn't mean it, I didn't mean it
I didn't mean to say what I said it was only a game
I didn't mean it, I didn't mean it
I didn't mean to tell you in so many words, I didn't mean it
I felt tied down, my pride down
That I put that lie down
The prize now for you is me

Give up the chance to be your own man
Let the feeling take over
The only way out is to lie if you can
But you don't have the knack
And you'll go crawling back, saying

I didn't mean it, I didn't mean itCaptcha
Liedje Status Quo I Didnt Mean It is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Didnt Mean Itmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Status Quo I Didnt Mean It downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Didnt Mean It in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.