Songtekst van Status Quo: Pictures Of Matchstick Men

Pictures Of Matchstick Men


When I look up to the sky
I see your eyes, a funny kind of yellow
Rush home to bed, I soak my head
I see your face underneath my pillow
I wake next morning, I'm still yawning
I see your face looking through my window
Pictures of matchstick men and you
Images of matchstick men and you
Alls I ever see is them and you
Windows echo your reflection
When I look in their direction, now
There're faces haunting me
Your face just won't leave me alone
Pictures of matchstick men and you
Images of matchstick men and you
Alls I ever see is them and you
You're in the sky
You're with the sky
You make men cry
You are, you're in the sky
You're with the sky
You make men cry
Pictures of matchstick menCaptcha
Liedje Status Quo Pictures Of Matchstick Men is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pictures Of Matchstick Menmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Status Quo Pictures Of Matchstick Men downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pictures Of Matchstick Men in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.