Pictures Of Matchstick Men


When I look up to the sky
I see your eyes, a funny kind of yellow
Rush home to bed, I soak my head
I see your face underneath my pillow
I wake next morning, I'm still yawning
I see your face looking through my window
Pictures of matchstick men and you
Images of matchstick men and you
Alls I ever see is them and you
Windows echo your reflection
When I look in their direction, now
There're faces haunting me
Your face just won't leave me alone
Pictures of matchstick men and you
Images of matchstick men and you
Alls I ever see is them and you
You're in the sky
You're with the sky
You make men cry
You are, you're in the sky
You're with the sky
You make men cry
Pictures of matchstick menCaptcha
Piosenkę Status Quo Pictures Of Matchstick Men przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Pictures Of Matchstick Men, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Pictures Of Matchstick Men. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Status Quo Pictures Of Matchstick Men w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.