Real Man


I woke up and put my eyeliner on today
Painted my nails to take the world on for a change
Turned up my stereo till the nearest wall went
Boom, boom, boom

'Cause I'm a real man, I'm a real man
I'm a real man
I'm a real man, I'm a real man
I'm a real man

'Cause what you wanna know about me anyway
You read it in a magazine
What you wanna know about me anyway
I'm nothing that you've ever seen

I sat down and called my favorite drink up today
Craving the couch where my confession pays it way
Double the medicine so maybe I can smile again
Oh, oh, oh

'Cause I'm a real man, I'm a real man
I'm a real man
I'm a real man, I'm a real man
I'm a real man

'Cause what you wanna know about me anyway
You read it in a magazine
What you wanna know about me anyway
I'm nothing that you've ever seen

I was down in California there's no holidays
Got a tan on Christmas and Bleached my teeth today
Called up my surgeon and transformed into a virgin
For the girls back home
Boom

'Cause what you wanna know about me anyway
You read it in a magazine
What you wanna know about me anyway
I'm nothing that you've ever seen

'Cause I'm a real man, I'm a real man
I'm a real manCaptcha
Liedje Sugarcult Real Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Real Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sugarcult Real Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Real Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.