A Real Man


don't you wanna feel it inside
they say that it feels so nice
all girls should have
a real man
should i buy it? i don't wanna
i don't wanna join yr clu
i don't want your kind of love
if you had it in your thighs
you'll see that it feels so nice
"you wait, you'll cum every time"
i'm not that dum
i don't wannaCaptcha
Liedje Sleater-Kinney A Real Man is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Real Manmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Sleater-Kinney A Real Man downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Real Man in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.