Songtekst van Symbel: The Screech Of Deepest Wynter

The Screech Of Deepest Wynter


Screech the ghouls of deepest wynter
The wolves howl as I prowl the perimetre
Cursed with Negative maegen wounds
We search our servile souls

Tears rain like blood from Thunor's sky
(Leave) grief bleached bones behind

Smash through wooden shield like snow
Our swords will cut with Woden's words
Weep and ask your god for help
Upon your virgin lips

Tears rain like blood from Thunor's sky
(Leave) grief bleached bones behind

Woden Thunor Tiu Freo

Hail them Wassail!

We're here, your there,
In here, in there,
Come here, we're there
In here, we're there

(Heed the) screech of deepest wynterCaptcha
Liedje Symbel The Screech Of Deepest Wynter is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Screech Of Deepest Wyntermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Symbel The Screech Of Deepest Wynter downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Screech Of Deepest Wynter in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.