Mambo Sun


Beneath the bebop moon
I want to croon with you
Beneath the Mambo Sun
I got to be the one with you

My life's a shadowless horse
If I can't get across to you
In the alligator rain
My heart's all pain for you

Girl you're good
And I've got wild knees for you
On a mountain range
I'm Dr Strange for you

Upon a savage lake
Make no mistake I love you
I got a powder-keg leg
And my wig's all pooped for you

With my heart in my hand
I'm a hungry man for you
I got stars in my beard
And I feel real weird for you

Beneath the bebop moon
I'm howling like a loon for you
Beneath the mumbo sun
I've got to be the one for you? Captcha
Liedje T-Rex Mambo Sun is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mambo Sunmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje T-Rex Mambo Sun downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mambo Sun in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.