Mambo Sun


Beneath the bebop moon
I want to croon with you
Beneath the Mambo Sun
I got to be the one with you

My life's a shadowless horse
If I can't get across to you
In the alligator rain
My heart's all pain for you

Girl you're good
And I've got wild knees for you
On a mountain range
I'm Dr Strange for you

Upon a savage lake
Make no mistake I love you
I got a powder-keg leg
And my wig's all pooped for you

With my heart in my hand
I'm a hungry man for you
I got stars in my beard
And I feel real weird for you

Beneath the bebop moon
I'm howling like a loon for you
Beneath the mumbo sun
I've got to be the one for you? Captcha
Piosenkę T-Rex Mambo Sun przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mambo Sun, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mambo Sun. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę T-Rex Mambo Sun w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.