Molasses In January


You take off that ________, say i fucked up everything, i want nothing from you You superbutchpunkassmotherfucker, lay
down between my legs, come up here and say that to my face, say it like you mean itYou take off that _______-, say i
fucked up everything, i ask nothing from you you superbutchpunkassmotherfucker, lay down between my legs, come up
here and say that to my face, say it like you mean it anyway ____________________________ your face to the
ground, do you see god? (?)Captcha
Liedje Team Dresch Molasses In January is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Molasses In Januarymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Team Dresch Molasses In January downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Molasses In January in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.