Songtekst van The Bangles: Walking Down Your Street

Walking Down Your Street


oooh, oh i've had sleepless nights
Toss and turn, wake up burning
For what you inspire

So i'm gonna walk right down your street
With a love that i can't hide
I've got one thing on my mind, yeah
I'll even sacrifice my pride
'cause i want you
Oooh, oh how i wish you would be mine
My pulse is weak, i'm blushing brighter
Than a valentine

'cause i've been walking down your street
With a love that i can't hide
I've got one thing on my mind, yeah
I'll even sacrifice my pride

'cause i can't stop
The way i feel
So i keep walking on
'cause i want you

Walking down your streetCaptcha
Liedje The Bangles Walking Down Your Street is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Walking Down Your Streetmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Bangles Walking Down Your Street downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Walking Down Your Street in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.