Walking Down Your Street


oooh, oh i've had sleepless nights
Toss and turn, wake up burning
For what you inspire

So i'm gonna walk right down your street
With a love that i can't hide
I've got one thing on my mind, yeah
I'll even sacrifice my pride
'cause i want you
Oooh, oh how i wish you would be mine
My pulse is weak, i'm blushing brighter
Than a valentine

'cause i've been walking down your street
With a love that i can't hide
I've got one thing on my mind, yeah
I'll even sacrifice my pride

'cause i can't stop
The way i feel
So i keep walking on
'cause i want you

Walking down your streetCaptcha
Piosenkę The Bangles Walking Down Your Street przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Walking Down Your Street, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Walking Down Your Street. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę The Bangles Walking Down Your Street w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.