Songtekst van The Magnetic Fields: I Looked All Over Town

I Looked All Over Town


The Magnetic Fields : I Looked All Over Town

I wandered in these big blue shoes,
till we had nothing left to lose
Nobody wants you when you're a circus clown
I should know
I looked all over town

I guess folks just don't like my face
They make out like I'm some disgrace
But nothing's gonna change this painted frown
And I know
I looked all over town

Maybe somewhere I could be free
Somewhere they won't throw rocks at me
Somewhere this crazy hair could be my crown
But all my life,
I've looked all over town

So whistling this circus tune,
I inflated one more balloon
And as I floated up I looked straight down
And I looked all over town

One last time
I looked all over townCaptcha
Liedje The Magnetic Fields I Looked All Over Town is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Looked All Over Townmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Magnetic Fields I Looked All Over Town downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Looked All Over Town in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.