Ill be True to You


By Gerry Goffin and Russ Titelman

I'll be true to you, yes I will
I'll be true to you, yes I will
I won't look twice when the other girls go by
I'll be true to you, yes I will

Somehow this time it's all so clear to me
The way to go is easy to see
My heart is sure you're the girl I've waited for
And I'll be true to you, yes I will

I used to be the kind,
Who said that ev'ry girl's the say
And love was just a game for having fun,
But when I looked at you,
I knew that I was wrong
And that I really could belong to only one

I'll be true to you, yes I will
Ev'ry dream that you have, I'll fulfill
I never promised this to anyone before
But I'll be true to you, yes I will
Yes, I'll be true to you, yes I willCaptcha
Liedje The Monkees Ill be True to You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ill be True to Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Monkees Ill be True to You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ill be True to You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.