Songtekst van The Tender Box: Spectacular Spiderman

Spectacular Spiderman


Living on the edge,
Figthing crime,
Spinning webs
Swinging from the highest ledge,
He can leap above our heads

Ahhhhaaahhaaah
Ahhhhaaahhaaahaaahaahaah

Villians on the rise,
And the city´s victimized
Looking up with no surprise,
Arriving in the speed of time

Ahhhhaaahhaaah
Ahhhhaaahhaaahaaahaahaah

Spectacular Spetacular Spider-man
Spectacular Spetacular Spider-man
Spetaculaaar

(Versão extendida)

Crawling through the night,
Facing evil in his might
He´s a hero in our eyes,
See the headlights every time
Ahhhhaaahhaaah
Ahhhhaaahhaaahaaahaahaah

Making villains fall,
Webbing rivals to a halt
Racing up and down the walls,
Bringing justice to us all
Ahhhhaaahhaaah
Ahhhhaaahhaaahaaahaahaah

Spectacular Spetacular Spider-man
Spectacular Spetacular Spider-man
SpetaculaaarCaptcha
Liedje The Tender Box Spectacular Spiderman is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Spectacular Spidermanmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Tender Box Spectacular Spiderman downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Spectacular Spiderman in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.