High For This


(Verse 1)

You don't know
What's in store
But you know
What you here for
Close your eyes
Lay yourself besides me
Hold tight
For this ride
We don't need no protection
Come alone
We don't need attention

(Chorus)

Open your hand
Take a glass
Don't be scared
I'm right here
Even tho
You don't know
Trust me girl
You wanna be
High on this

(Verse 2)

Take it off
You want it all
Cause I know
What you feeling
It's okay
Girl, I feel it too
Let it be
Baby breathe
I swear I'm right here
We'll be good
I promise
We'll be so good
Yeahhh

(Chorus)

You wanna be high on this x3Captcha
Liedje The Weeknd High For This is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied High For Thismits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Weeknd High For This downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje High For This in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.