Songtekst van Toots & The Maytals: Love Is Gonna Let Me Down

Love Is Gonna Let Me Down


Everytime that I see your face
Something moves within my heart
And it thrills me to my soul
And tell me that

Love is gonna let me down
Love is gonna let me down
Love is gonna let me down
Love is gonna let me down

As I see the morning sun
I know everything is alright
I could see you rushing to my door
And tell me that

Love is gonna let me down
Love is gonna let me down
Love is gonna let me down
Love is gonna let me down

You told me that
My, my, my, my baby

I can see the morning sun
And knowing that everything, everything is alright
I can see you rushing through the door
And tell me that

Love is gonna let me down
Love is gonna walk out on me
Love is gonna let me down
Love is gonna walk out on me
Love is gonna let me downCaptcha
Liedje Toots & The Maytals Love Is Gonna Let Me Down is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Is Gonna Let Me Downmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Toots & The Maytals Love Is Gonna Let Me Down downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Is Gonna Let Me Down in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.