Wedding Day


Where were you on our wedding day
I got the bad news that you went away
Where were you little girl I say
Where were you on our wedding day
Give me back my ring
I ain`t gonna let you keep a thing

Where were you when I said I do
Everybody laughing at my fine new suit
Now were where you on our wedding day

Give me back my ring
I ain`t gonna let you keep a thing

Now where were you when I searched the town
I turned the whole neighbourhood up side down
Now where were you little girl I say
Where were you on our wedding day

Give me back my ring
I ain`t gonna let you keep a thing
Give me back my ring
I ain`t gonna let you keep a thing

Where were you when I said I do
Everybody laughing at my fine new suit
Now where were you little girl I say
Where were you on our wedding day

Give me back my ring
I ain`t gonna let you keep a thing

Now where were you when I searched the town
I turned the whole neighbourhood up side down
Now where were you little girl I say
Where were you on our wedding day

Give me back my ring
I ain`t gonna let you keep a thingCaptcha
Liedje UB40 Wedding Day is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wedding Daymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje UB40 Wedding Day downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wedding Day in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.