The Dawn Of The Gods


(Music: DirkschneiderKaufmann - Words: DirkschneiderKaufmann)

Tons of steel - it's how we feel
It's resurrection
Million ways to win the race
We always tease you
Boiling sound - solid ground
Is what we stand for
All the sins will take you in
We always please you
Hail the metal
Law for one and all
Hail the metal
It's the dawn of the gods
We're always fighting for the holy man
Dawn of the gods - raising high and high
It's the dawn of the gods
We're always fighting for the holy man
Dawn of the gods - breaking up the sky
Blazing fire - we walk the wire
The right direction
Crazy days is how it pays
We'll never lose you
So keep in mind - eruptive signs
Of insurrection
We're here to serve what you deserve
We'll never fool you

[Bridge]

[Chorus]

The fear and the terror of mutant mercenary filth
Deceivers of truth - betrayers of faith
Screaming crimson skies bursting forth their energies
Searing scorching flames - the dawning of the gods

[Bridge]

[Chorus]Captcha
Liedje U.D.O. The Dawn Of The Gods is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Dawn Of The Godsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje U.D.O. The Dawn Of The Gods downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Dawn Of The Gods in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.