Songtekst van Ugly Kid Joe (harry Chapin): Edelweiss

Edelweiss


Edelweiss, Edelweiss
Every morning you greet me
Small and white, clean and bright
You look happy to meet me

Blossom of snow may you bloom and grow
Bloom and grow forever

Edelweiss, Edelweiss
Bless my homeland foreverCaptcha
Liedje Ugly Kid Joe (harry Chapin) Edelweiss is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Edelweissmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ugly Kid Joe (harry Chapin) Edelweiss downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Edelweiss in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.