Songtekst van Walkabouts: Lets Burn Down The Cornfield

Lets Burn Down The Cornfield


Let's burn down the cornfield
Let's burn down the cornfield
We can listen to it burn

We'll hide behind the oak tree
Hide behind the oak tree
Stay out of danger 'til I return

Oh, it's so good
On a cold night
To have the fire burning bold and bright

You hide behind the oak tree
Hide behind the oak tree
Stay out of danger 'til I return

Let's burn down the cornfield
Let's burn down the cornfield
We'll make love while it burns
We'll make love while it burns

We'll make love while it burnsCaptcha
Liedje Walkabouts Lets Burn Down The Cornfield is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Lets Burn Down The Cornfieldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Walkabouts Lets Burn Down The Cornfield downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Lets Burn Down The Cornfield in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.