Songtekst van Wanda Jackson: Your Memory Comes And Gets Me

Your Memory Comes And Gets Me


You've got tower over me that I just can't understand
The good in you is gone and the devil has command
I'd leave but I can't stay so what good would it do
When your mem'ry comes and gets me and leads me back to you
I just don't understand why I love you like I do
My heart keeps searching for just a spark of good in you
You've got such a hold on me everytime I think I'm free
Your mem'ry comes and gets me and leads me back to you
Everytime I find the strenght to pull myself away
Everytime I got the nerve to say we're through
You led me play awhile then like a wayward child
Your mem'ry comes and gets me and leads me back to you
[ steel ]
Yes you led me play awhileCaptcha
Liedje Wanda Jackson Your Memory Comes And Gets Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Your Memory Comes And Gets Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Wanda Jackson Your Memory Comes And Gets Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Your Memory Comes And Gets Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.