Spatula City


I've learned a few things in my life about snails
They don't care for salt and they leave icky trails
It's pretty darn hard to tell one from the udder
And French people like 'em with garlic and butterCaptcha
Liedje Weird Al Yankovic Spatula City is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Spatula Citymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Weird Al Yankovic Spatula City downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Spatula City in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.