If Only I Could


Everybody all around the world
Stand up all my brothers
Joining our hands
United we're stronger
Fighting for peace
Caring about our loved ones
Trusting ourselves sharing our feeling
Believe me
(CHORUS:)
If only I could
I'd make this world a better place
If only I could
I'd make this world a better place
Believe me, believe me, believe me
I think about the implications
When alone between the sheets
When all the huggin' and kissin'
Is tearing my heart appart
All people standin' hand in hand
Celebratin' all different colours
Joining together sharing their feelings
Believe me
(CHORUS)Captcha
Liedje Wendy Matthews If Only I Could is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If Only I Couldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Wendy Matthews If Only I Could downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If Only I Could in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.