Everlasting Love


Hearts go astray
Leaving hearts when they go
You went away
Just when I needed you so
Finding your way
You come back wanting me
I'm going to stay
Loving you enlessly
Open up your eyes
Then you'll realise
Here I stand with my Everlasting love
Need you by my side
There's no need to hide
Never be denied
Everlasting love
Oh yeah my everlasting love
Look in my eyes
See my love burning strong
No more goodbyes
In yours arms I belong
Baby now hour was come
All my dreams have come true
Two hearts as one
Loving me loving you
Open up your eyes
Then you'll realise
Here I stand with my Everlasting love
Need you by my side
There's no need to hide
Never be denied Everlasting love
From the very start,
Open you'll realise
Realise the power of everlasting love
Oh yeah my everlasting love
This love will last forever,
You are my everlasting love
You are my everlsating love
Open up your eyes
Then you'll realise
Here I stand with my Everlasting love
Need you by my side
There's no need to hide
Never be denied
From the very start,
Open you'll realise
Realise the power of everlasting love
Oh yeah my everlasting love
Open up your eyes
Then you'll realise
Here I stand with my Everlasting love
Need you by my side
There's no need to hide
Never be denied
Everlasting loveCaptcha
Liedje Worlds Apart Everlasting Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Everlasting Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Worlds Apart Everlasting Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Everlasting Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.