In My Mind


Album : Silencer (2001)

In my mind, in my mind a world of enchantment
Being sung through my mind
In my mind, visual enhancement
And I find myself in a red painted barn,
A million stars they pick me up and spin me
CHORUS
And now I am floating in a land of confusion
Or is it reality or just an illusion
And nothing makes sense, no start and no end
When you get more is when you get bored
In my mind, in my mind
Turning the handle and it's starting to stain
In my mind burns like a candle
And the wax tells a fairy tale
My heads for sale
I'm swimming through the hail
REPEAT CHORUS
In my mind, in my mind, in my mind
In my mind, (why can't you find yourself another place to rest) in my mind, in my mind
In my mind, in my mind, in my mind
In my mind I see a red painted barn,
A million stars they pick me up and spin me
And now I am floating in a land of confusion
Or is it reality or just an illusion
And nothing makes sense, no start and no end
Cos when you get more is when you get bored
When you get more is when you get something
(Why can't you find yourself another place to rest)
Cos when you get more is when you get bored
When you get more is when you get bored
When you get more is when you get bored
When you get more is when you get something
(Why can't you find yourself another place to rest)
When you get more is when you get bored
When you get more is when you get bored
When you get more is when you get bored
When you get more is when you get somethingCaptcha
Liedje Zed In My Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In My Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Zed In My Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In My Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.