Shapes In My Mind


Keith Relf solo singles

(Simon Napier Bell)
Shapes in my mind,
My eyes are closed
The colours cry,
My brain explodes
My body shrinks into my head,
I must have help or I'll be dead

Please!

You've got to make be break this spell
You've got to give me all your help
You've got to stop my spinning brain
You've got to be with me again

I see your face,
I see your smile,
I see the eyes that used to cry
I see the lips I used to kiss,
I can't forget
I see you standing all alone,
I see the things that I did wrong
I see I didn't try enough,
To give you love

The love you gave,
And left behind,
Has dropped and burned inside my mind
I can't see out,
I can't see in,
I know I'm lost, I can't explain,
The pain I felt is here again
I've nothing left,
Is this the end?

I see your face,
I see your smile,
I see the eyes that used to cry
I see the lips I used to kiss,
I can't forget
I see you standing all alone,
I see the things that I did wrong
I see I didn't try enough,
To give you love

NB: in one version the final verse and chorus (refrain) are as above; in another version the order is reversedCaptcha
Liedje The Yardbirds Shapes In My Mind is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Shapes In My Mindmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje The Yardbirds Shapes In My Mind downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Shapes In My Mind in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.