Rendered In Vain


VENGEANCE!
Burn it in my eyes
FREE ME!
So I can rise again

To bring death to your soul
And strike you down, rip the skin off your bone
Once killed by your lies

When I rise from below
Then you will be the first one to know
And when it's my turn
I will make you burn

BLEEDING!
I need my sacrifice
CRAVING!
Cos I need it now

To come and take you down
And bring an end to to your existence
I will kill, purify
Your death is what I need to justify

But I've gotta to realize
That I was just rendered in vain
A slave to the fate of creation
And I've gotta pay with life
And pass on to the other side
I can't escape my ultimate destructionCaptcha
Liedje Zonaria Rendered In Vain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Rendered In Vainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Zonaria Rendered In Vain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Rendered In Vain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.