Next Big Thing


chorus
love like mountains
i keep on climbing up and falling down

it's happening again
the lack of oxygen
as i approach the precipice
but i can't get over this

chorus

from up here it seems so small
no consequence at all
and i keep thinking i'll reach the top
til i hit the edge and drop

chorus

every last time's like hitting rewind
reset my mind and lately i find that
every last time's like hitting rewind
reste my mind, still i find this

love like mountainsCaptcha
Piosenkę 2 Skinnee J's Next Big Thing przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Next Big Thing, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Next Big Thing. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 2 Skinnee J's Next Big Thing w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.