Dear Diary


Sometimes, I cant keep my feelings inside
Feelings I cant show, feelings they cant know
Each night, theres no one here for me, but there is a memory
and take a look at me, and cherish memory

[Chorus]

Dear Diary, long time no see (its been a long time)
Its been a while, since you've heard from me (from me, mmhh)
You'll always be a friend to me, dear diary, (mmhh) dear diary

And since, the last time I wrote theres some things that you should know
A friendship has grown! He's someone special, Ive mentioned here before
But now its so much more
(A love I wont forget) I couldnt wait to tell you this, dear diary

[Chorus]

I hold so many things inside,
in you dear friend I can confine
to secrets that got you hold a key
thank you for listening to me
you always been my trusted friend
youve helped me though the thick and thin
and thats why youll always be
a special part of me

[Chorus]

Its been a while, since you've heard from me,
I share with you, my precious memory
you bring to the top, the girl I used to be
I cherish you, my dear diary
Youll always be a friend to me, dear diaryCaptcha
Piosenkę 3LW Dear Diary przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dear Diary, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dear Diary. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 3LW Dear Diary w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.