Never Forget


I'm thinking back to all the good times we shared
Through and through no closer two
I always looked up to you
I don't know how or when everything could have gone so wrong
That you could feel so sad You couldn't carry on

I can't believe this is true
I always loved and adored you
What happened where was I
How could I let you die
I know I could have saved you

I can't believe it actually could come to this
For once in your life couldn't you have missed
And though I know there was nothing I could have done
Deep inside I still feel I let you down

Best friend I ever had
This ending isn't right
When I spoke to your dad
He told me that those were the best days of your life

I would give anything for a chance to rewind
Roll back the hands of time to save a friend of mine
Deep inside I regret I never will forgetCaptcha
Piosenkę 98 Mute Never Forget przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Never Forget, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Never Forget. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 98 Mute Never Forget w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.