Tekst piosenki A Chinese Restaurant: Falling From The Top

Falling From The Top


Watching the red turn into black, my thoughts return to routine
My pulse rate returns to 80 Have I just finished my duty?
We're scattered in a nightmare composed of tangled traditions
We lived our passion and kept track of our own kind of ways

I'm so deadly paled, my reflections are gone,
"You're gonna fall! You're gonna fall!"
I'm gonna fall!
With your bloodshot eyes you're staring at me,
"You'll start to burn! You'll start to burn!"
I start to burn!

I hoped for a sign to recover in that night,
Now watch me fall, see how I am choking
Brace my chain one more time, lead me off tonight

We've been like angels falling from the top,
You, you ceased falling but I don't ever stop
I'm wrong, you're right, there seems to be no end in sight,
I'm dark, you're light, we need to end it all tonight

I hoped for a sign to recover in that night,
Now watch me fall, see how I am choking
I hoped for a sign to recover in that night,
Now watch me fall, see how I am choking

Watching the red turn into black, my thoughts return to routine
My pulse rate returns to 80 Have I just finished my duty?
We're scattered in a nightmare composed of tangled traditions
We lived our passion and kept track of our own kind of ways

We've been like angels falling from the top,
You, you ceased falling but I don't ever stop
I'm wrong, you're right, there seems to be no end in sight,
I'm dark, you're light, we need to end it all tonight
We need to end it all tonight, we need to end it all tonight
We need to end it all tonightCaptcha
Piosenkę A Chinese Restaurant Falling From The Top przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Falling From The Top, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Falling From The Top. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Chinese Restaurant Falling From The Top w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.