Beyond The Tears


A part of me has died, it was the piece that made me be
Looking through these tears,
I think could I have prevented the loss?
Sworn I would not return here,
the deed is done, it's out of reach
But every step that I make just takes me down this path
Promised myself, I'd make it through this but nothing fills this void
When hope is lost, all you have is hate
This is my cross to bear
All this time that i thought I was strong,
now I know that I was wrong
Buried beneath my own fears, I make my final wish
To see beyond the tears and to live beyond the tears
A part of my has died
It was the piece that made me be
Looking through these tears,
I think could I have prevented the loss?
No!Captcha
Piosenkę A Death For Every Sin Beyond The Tears przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Beyond The Tears, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Beyond The Tears. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Death For Every Sin Beyond The Tears w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.