Little Black Heart


I never saw sunlight
Burn as bright
I never felt darkness
The way I feel it tonight

You say it's getting better
You say it's allright

But I never felt darkness
Like I feel it tonight
Little black heart

Raindrops on my window
I can't tell them apart
Like the few things forgiven
In my little black heart

You say it's getting better
We just never got it right

But I never felt darkness
The way I feel it tonight
Little black heart

Some day we will shine
Like the moon in the morning
Like the sun when it's dawning
Yes the sun when it's dawning
The sun

Some day we will shine
Like the moon in the morning
Like the sun when it's dawning
Yes the sun when it's dawning
The sun

Raindrops on my window
I can't tell them apart
Like a few things forgotten
And a few things ignored

You say it's getting better
You say it's allright

But I never felt darkness
The way I feel it tonight
Little black heart

My little black heartCaptcha
Piosenkę A-ha Little Black Heart przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Little Black Heart, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Little Black Heart. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A-ha Little Black Heart w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.