The Living Daylights


Hey driver
where're we going? I swear my nerves are showing

Set my hopes up way too high
living's in the way we die

Comes the morning and the headlights fade in rain

Of hundred thousand people I'm the one they frame
I've been waiting long for one of us to say:
Save the darkness
let it never fade away -
In the living daylights
in the living daylights

Alright
hold on tight now
it's down
down to the wire

Set your hopes up way too high
living's in the way we die

Comes the morning and the headlights fade away

Hundred thousand changes
everything's the same
I've been waiting long for one of us to say:
Save the darkness
let it never fade away -
In the living daylights
living daylights
living daylights

Comes the morning and the headlights fade away

Hundred thousand people
I'm the one they frame
In the living daylights
in the living daylights

Living daylights
- set your hopes up way too high
Living daylights
- living's in the way we die -
Living daylights
- set your hopes up way too high -
Living daylights
- living's in the way we die -Captcha
Piosenkę A-ha The Living Daylights przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Living Daylights, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Living Daylights. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A-ha The Living Daylights w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.